Thông báo huy động vốn bổ xung thỏa thuận hợp tác đầu tư lần 1 đối với khách hàng lk10 và lk16
Một số hình ảnh ghi lại tại công trường lk16 phía mặt đường 27m ngày 12/12/2011
Một số hình ảnh ghi lại tại công trường lk16 ngày 12/12/2011
Một số hình ảnh lk16 va lk10 ghi được tại công trường cập nhật đến ngày 25/11/2011.
<  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  >